Panorama Warszawy z 30 piętra PKiN

Warszawa

October 25th, 2009