Brama Uniwersytetu Warszawskiego nocą  -  14 maja, 2009   www.panolab.pl 
 Kliknij i ciągnij, by się rozglądać, "Ctrl" = oddalenie, "Shift" = zbliżenie  Wybierz plugin: