Wnętrze starego brytyjskiego autobusu ; -  10 lipca, 2009   www.panolab.pl 
 Kliknij i ciągnij, by się rozglądać, "Ctrl" = oddalenie, "Shift" = zbliżenie  Wybierz plugin: