Wieża do obserwacji ptaków w rezerwacie przyrody; -  20 kwietnia, 2009   www.panolab.pl 
 Kliknij i ciągnij, by się rozglądać, "Ctrl" = oddalenie, "Shift" = zbliżenie  Wybierz plugin: