Po katastrofie w Smoleńsku  -  kwiecień, 2010   www.panolab.pl 
 Kliknij i ciągnij, by się rozglądać, "Ctrl" = oddalenie, "Shift" = zbliżenie  Wybierz plugin: